מקהלת קול ברמה - רשימת תקליטורים

 

 

click to Enlargeאדיר במרום

חנוכה תשס"ו: הופעה, מערכון על המחיה והצגת מים משמיים

חנוכה תשס"ה: הופעה והצגת אבן הברקת