רשימת הגמחים בשמחת יחיאל

פריט

מספר זמין

עלות יחידה בש"ח

שולחנות 6 15
כסאות 80 1
מזוזות 25 10/חודש
פלאטות 5 5
רמקול 200 וואט 2 100
מע' הגברה קטנה אלחוטי 1 50
מקרנים 2 100
מסך 2 30
טרייפוד 1 20
מחיצות 4 20
נגן DVD/Media 2 30